Roľnícke družstvo Látky      


Logo

O nás

Roľnícke družstvo Látky, vzniklo dňa 31.10.1972 a hospodári v krajinnej oblasti Slovenského Rudohoria v celkoch Veporských a Stolických vrchov v katastrálnom území Látky, Podkriváň, Dobroč, Kotmanová, Cinobaňa a Kokava nad Rimavicou.
Z celkovej výmery je cca 1410 ha trvalých trávnych porastov a 170 ha ornej pôdy . Družstvo bolo založené v roku 1972 a transformované v roku 1992.

V rastlinnej výrobe sa družstvo zameriava na produkciu kvalitných jadrových a objemových krmovín a pestovanie zemiakov.
V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov HD (450 ks, z toho 200 ks kráv) s produkciou kravského mlieka
a chov oviec (2000 ks) s produkciou ovčieho mlieka a veľkonočných jahniat.

Zamestnávame 55 zamestnancov.
Od roku 2006 je celá produkcia zaradená do systému ekologického poľnohospodárstva , pričom z tejto činnosti má certifikáty na produkciu BIO výrobkov.
Doplnkovou činnosťou družstva je drevovýroba, stavebná činnosť, nákladná autodoprava, autobusová doprava a obchodná činnosť a vidiecka turistika .
©DISY 2010